Определение на правилото за съответствие на LIFO

Правилото за съответствие на LIFO изисква, ако методът на потока на разходите на LIFO се използва за съставяне на облагаем доход, той също трябва да се използва във финансовите отчети. Правилото има за цел да попречи на организациите да използват счетоводство LIFO, за да намалят размера на облагаемия си доход, като същевременно използват различен метод на потока на инвентарните разходи (като FIFO), за да извлекат по-висок показател за доходите във своите финансови отчети.

Неблагоприятен ефект от правилото за съответствие е, че организациите, избрали да използват LIFO, по същество отчитат по-ниски финансови резултати пред своите кредитори, инвеститори и кредитори, отколкото е в действителност. Това може да доведе до намалена пазарна стойност за даден бизнес и евентуално отказ на кредит от заемодатели и кредитори.

Правилото има тенденция да намалява приемането на метода LIFO от бизнеса.