Физически инвентар

Физическият инвентар е действително преброяване на стоките на склад. Това може да включва преброяване, претегляне и измерване на предмети по друг начин, както и искане от трети страни за броя на инвентарните елементи, които са им изпратени.