Време на цикъла на доставка

Времето на цикъла на доставка е интервалът от време между приемането на поръчка от клиент до крайната доставка на продукта на клиента. Това е критично измерване на процеса, тъй като възможността за обработка на поръчка в рамките на минимално възможния период от време е пазарно умение, което може да се използва за привличане на повече клиенти. Ръководството иска да види тази цифра на нивото на индивидуалната поръчка, за да може да разследва онези поръчки, които изискват необичайно дълго време за обработка.