Организационни разходи

Организационните разходи са тези направени разходи, които са свързани със създаването на бизнес. Организационните разходи включват следното:

  • Цената на изследването, свързана с преглед на потенциалните пазари

  • Обучение на служителите в новите им задачи

  • Съдебни разходи за създаване на устав и устав (за корпорация)

  • Правни разходи за създаване на споразумение за партньорство (за партньорство)

  • Такси за подаване при приложимото държавно правителство

  • Разходи за организационни срещи

Разходите, които не се считат за организационни разходи, включват разходи за изследвания и експерименти, както и разходите, свързани с издаването или продажбата на акции.

Организационните разходи се извършват всеки път, когато се създава дъщерно дружество, така че тези разходи могат да бъдат направени многократно през целия живот на компанията майка.

В зависимост от приложимите данъчни правила може да е възможно да се капитализират организационните разходи, като в този случай те се амортизират за данъчни цели за определен период от време. Ако обаче направените разходи са несъществени, по-ефективно е тези разходи да бъдат начислени на разходи, както са направени.