Оставащ бенефициент

Останалият бенефициент е лице, което има право да получи главница, когато лихвата по дохода в даден фонд приключи. Това обикновено означава, че доходът от даден тръг отива за един или повече бенефициери на доходи, или за определен период от време, или до бъдещо събитие (например смъртта им). По това време останалата сума в тръста се прехвърля на останалите бенефициенти.

Възможно е да има конфликти между бенефициери на доходи и остатъци, тъй като бенефициерите на доходи искат синдикът да инвестира в инвестиционни средства, които генерират по-голяма краткосрочна възвръщаемост (която ще получат), докато останалите бенефициери искат синдикът да инвестира в по-дългосрочен план инвестиции, които са по-склонни да им бъдат от полза. Също така може да възникнат конфликти относно начина на разпределение на приходите и плащанията между дохода и главните части на тръста. В зависимост от начина на уреждане на тези въпроси сумите, получени от остатъчните бенефициенти, могат да варират значително.