График на банковите преводи

График за банков превод се използва от одиторите, за да се провери за съществуването на кайт от клиент. В графика са изброени подробностите за всички преводи към и от банките на клиента, както и между банките на клиента. Датите на теглене и депозит е трябвало да бъдат записани през същия отчетен период, за да се избегне двойното броене на пари в брой. Кайтингът се случва, ако един и същ паричен депозит се появява в две сметки едновременно. Например, графикът трябва да показва случаи, в които чек е бил издаден в края на отчетния период и не е бил включен като неизплатен чек в банковото съгласуване. Като друг пример графикът трябва да разкрие случаи, при които депозитът е изпратен и получен от банката, и въпреки това клиентът все още е вписан като транзитен депозит. И двата примера са случаи на умишлено или неволно кайтиране.