Разписка

Квитанцията е писмен документ, задействан от получаването на нещо ценно от трета страна. Този документ потвърждава, че артикулът е получен и може да съдържа следната информация:

 • Датата на прехвърлянето

 • Описание на получения артикул

 • Платената сума за артикула

 • Всички данъци върху продажбите, начислени като част от превода

 • Използваният начин на плащане (например с пари в брой или с кредитна карта)

Постъпленията обикновено са свързани с доставката на стоки или услуги от доставчик. Те могат да се използват по няколко причини, включително следните:

 • Да документира прехвърлянето на собствеността върху купувача

 • Като контрол, така че купувачът да има доказателство за платената сума

 • Да формира основата за счетоводно записване за записване на основната транзакция

 • За документиране на собствеността за застрахователни цели

 • Като доказателство за доставката от доставчика, в случай че стоките бъдат върнати с гаранция

 • Да се ​​предоставят доказателства, че данък върху продажбите е платен като част от сделката, така че купувачът не е длъжен да плати данък върху ползването

Разписка може да бъде генерирана автоматично от продавача (например от касов апарат). Или, при по-неформални обстоятелства или обстоятелства с малък обем, разписка може да бъде изготвена ръчно.