Субоптимизация

Субоптимизацията е намалено ниво на продукция, което е резултат от неефективен или неефективен процес или система. Субоптимизацията може да възникне и от фокуса върху оптимизирането на единица от бизнеса, а не от резултатите от целия бизнес. Например контролер на фирма заключва шкафа за офис консумативи, за да елиминира кражбата на консумативи. Обаче отнема толкова време на служителите да отключат кабинета, когато се нуждаят от консумативи, че общият ефект върху фирмата е, че ресурсите на служителите се губят.