Счетоводни бюлетини за персонала

Счетоводен бюлетин на персонала (SAB) обобщава становищата на служителите на Комисията по ценните книжа и борсите относно това как да се прилагат общоприетите счетоводни принципи (GAAP). Общ резултат е, че изискванията на SAB са по-консервативни и / или рестриктивни от GAAP, от които са получени.

Мненията, изложени в SAB, се следват от персонала на канцеларията на главния счетоводител и отдела за корпоративни финанси, когато преглеждат заявките на публично държани компании. По тази причина SAB се спазват отблизо от субекти, регистриращи своите ценни книжа в Съединените щати. Ако публично държано дружество не включи концепциите в тези бюлетини в своите финансови отчети и оповестявания, то може да получи писмо за коментар от SEC.

Информацията в SAB не се отнася за частни организации или такива, чиито ценни книжа са регистрирани на фондовите борси извън САЩ.

Счетоводните бюлетини за персонала се издават от SEC на относително дълги интервали. Пълният текст на всички настоящи SAB са изброени на уебсайта на Комисията за ценни книжа и борси.