Бенчмаркинг

Бенчмаркингът е процес за сравняване на политиките, процедурите, продуктите и процесите на бизнеса с тези на други фирми или със стандартните измервания. Резултатът от процеса на сравнителен анализ включва следното:

  • Идентифициране на възможности за подобрение

  • Отбелязвайки как целевите области се представят по-добре от партньорските компании

  • Разработване на план за подобряване на изпълнението

  • Преглед на резултатите и идентифициране на области за по-нататъшно усъвършенстване

Мениджърският екип на даден бизнес може да избере да участва в сравнителен анализ, когато няма основа за сравнение, за да определи къде има потенциални подобрения в предприятието.

Бенчмаркингът може да се използва и когато дадена организация има редица подобни самостоятелни операции, като търговски обекти или банкови клонове. В тази ситуация една компания може да измери ефективността на всяко местоположение и да използва тези резултати за класиране на местоположенията. Очаква се тези, които отбелязват ниски резултати, да сравняват резултатите си с по-високи точки, за да определят как могат да се подобрят резултатите.