Разходи за такси за банкови услуги

Разходи за такси за банкови услуги е името на сметка, в която се съхраняват всички такси, начислени по разплащателните сметки на организацията от нейната банка. Този отделен акаунт е по-вероятно да се използва, когато даден бизнес поддържа голям брой чекови сметки и иска да анализира разходите за тяхното поддържане. Когато има по-малко разчетни сметки или таксите са доста ниски, таксите за услуги е по-вероятно да бъдат записани в сметката за различни разходи.