Дневник на касовите бележки

Дневникът на касовите бележки е дъщерна книга, в която се отчитат продажбите на пари. Този дневник се използва за разтоварване на обема на транзакциите от главната книга, където иначе може да затрупа главната книга. Списанието съдържа следните полета:

  • Дата

  • Потребителско име

  • Идентификация на касова бележка, която може да бъде всяко от следните:

    • Номерът на чека е платен

    • Потребителско име

    • Изплатена фактура

  • Дебитни и кредитни колони за записване на двете страни на всеки запис; нормалното влизане е дебит в брой и кредит за продажби

В този дневник може да има голям брой записи, в зависимост от честотата на касовите бележки от клиентите.

Салдото в дневника редовно се обобщава в обща сума и се осчетоводява в главната книга. Ако някой трябва да проучи конкретна касова бележка, той може да започне от главната книга и след това да се премести в дневника на касовите бележки, откъдето може да получи препратка към конкретната касова бележка.

Дневникът на касовите бележки се среща най-често в ръчните счетоводни системи. Концепцията е по същество невидима в много счетоводни софтуерни пакети.