Как да записвате такси в процес на изграждане

Читател пита, „имаме незавършено строителство (CIP) за големи проекти в подсистема за дълготрайни активи. Най-добрата практика ли е да се осчетоводяват всички фактури за плащане в подсистемата за дълготрайни активи на CIP, въпреки че някои от тези фактури ще бъдат разхождани от те може да не отговарят на изискването за капитализация като дълготрайни активи, или CIP да се използва като проследяващо устройство за цял проект, независимо от капитализацията? "

Трябва да прегледате фактурите, свързани с CIP, при първото им въвеждане в системата, така че елементите, които трябва да бъдат разходвани, да бъдат таксувани наведнъж. НЕ ТРЯБВА да се съхраняват в CIP акаунта; в противен случай съществува значителен риск разходните артикули да не бъдат изплатени за известно време. Като алтернатива, ако искате да използвате CIP като механизъм за проследяване на цял проект, създайте чифт подсметки за него, единият от които съхранява елементи, които да бъдат начислени в разход, а другият за елементи, които трябва да се капитализират. Този подход улеснява своевременното начисляване на разходите.