Остаряло

Остаряването е забележимо намаляване на полезността на инвентарен елемент или дълготраен актив. Определянето на остаряването обикновено води до отписване на инвентарния елемент или актив, за да отрази намалената му стойност. Остаряването може да възникне, когато на пазара има по-евтини алтернативи или когато предпочитанията на клиентите се променят.

Остаряването се различава от продължаващия спад в стойността на активите, причинен от нормалното използване, което води до износване.