Спечелен излишък

Спечеленият излишък е размерът на средствата, генерирани от операциите на даден бизнес и които са били задържани в рамките на организацията, вместо да бъдат изплатени на инвеститорите. Спечеленият излишък е по-известен като неразпределена печалба.