Flash отчет

Флаш докладът е обобщение на основните оперативни и финансови резултати от бизнеса. Обикновено се предоставя от счетоводния отдел на мениджърския екип често, може би ежедневно или седмично. Докладът има за цел да посочи проблеми, по които управленският екип може да предприеме действия. Информацията, посочена в доклада, ще се промени с течение на времето, тъй като някои теми ще бъдат уредени и вече няма да изискват внимание, докато ще се появят нови области, които трябва да бъдат фиксирани. В отчета може да бъде изброено буквално всичко, като използване на тесни места, състояние на просрочените вземания, степен на изпълнение на поръчките на клиента и количеството място за съхранение, оставено в склада.

Докладът се разпространява само вътрешно; не е предназначен за разглеждане от външни лица, тъй като съдържа поверителна информация.