Разпределение сред собствениците

Разпределението между собствениците е плащане на неразпределената печалба от даден бизнес на собствениците му. Това разпределение може да се извърши в по-малка компания, тъй като няма друг начин собствениците да спечелят стойност от предприятието, както обикновено се постига чрез продажба на акции или продажба на бизнеса. Това разпределение води до намаляване на собствения капитал и активите на бизнеса. Разпределението обикновено се извършва в брой, въпреки че може да се извърши и с помощта на всеки друг актив на бизнеса.