Финансов отчет с общ размер

Финансов отчет с общ размер показва всяка позиция в даден финансов отчет като процент от базовата цифра. Най-често това означава следното:

  • Отчет за доходите . Всяка позиция за приходи, разходи и печалба се представя като процент от нетните продажби.

  • Баланс . Всеки актив, пасив и собствен капиталов ред се изразява като процент от общите активи.

Концепцията има две приложения, които са:

  • Анализ на времеви редове . Процентите за всяка договорена покупка се сравняват за определен период от време, за да се различат тенденциите, по които ръководството може да действа. Например, увеличение на разходите за процент на продадените стоки може да изисква промяна в ценовите точки или повече внимание към разходите на доставчика.

  • Сравнение на индустрията . Финансовите отчети на конкурентите могат да бъдат преобразувани във формат с общ размер, което ги прави сравними със собствените финансови отчети на компанията. След това може да се определи как структурата на разходите или основата на активите на конкурента се различава от компанията.