Разкриване

Оповестяването е допълнителна информация, приложена към финансовите отчети на предприятието, обикновено като обяснение за дейности, които са оказали значително влияние върху финансовите резултати на предприятието.