Възвръщаемост на покупките и дефиниция на квоти

Възвръщаемостта на покупките и квотите е сметка, която е сдвоена и компенсира сметката за покупки в периодична система за инвентаризация. Сметката съдържа отчисления от покупки за артикули, върнати на доставчици, както и разрешени от доставчиците удръжки за стоки, които не се връщат. Тази контра сметка намалява общата сума на направените покупки, което следователно намалява и крайния баланс на запасите.