Контрол на приложението

Контролите на приложения са форма на защита, която е предназначена да подобри качеството на данните, които се въвеждат в база данни. Пример за контрол на приложението е проверката на валидността, която преглежда данните, въведени в екрана за въвеждане на данни, за да се гарантира, че отговарят на набор от предварително определени критерии за обхват. Или проверка за пълнота ще разгледа екрана за въвеждане на данни, за да се види дали всички полета имат запис. Контролът за оторизация гарантира, че само оторизирани потребители получават достъп до базата данни.