Бланка за влог

Депозитът е формуляр, който се използва за детайлизиране на чековете и паричните средства, които се внасят в банкова сметка. Формулярът съдържа следната информация:

  • Името в акаунта

  • Номерът на сметката

  • Сумата на всеки депозиран чек

  • Сумата на всички депозирани банкноти и монети

Попълненият депозитен депозит е в комплект с чековете, банкнотите и монетите, посочени във формуляра и представени на касата в банката. Касиерът обработва депозита и съпоставя общата обработена сума с общата сума, посочена на фиша за депозит, за да гарантира, че те съвпадат; по този начин депозитът е контрол за обработка на пари в брой за банката. След като депозитът бъде обработен, касиерът дава на клиента разписка, в която се посочва общата сума на депозита, заедно с датата и часа. След това клиентът има доказателство, че депозитът е направен.

Депозитните фишове са предварително отпечатани с името на сметката и номера на сметката и са включени в задната част на чековите книжки, дадени на банкови клиенти. Те рядко се предоставят в празен вид на банкови места. Използването на фишовете намалява, тъй като клиентите преминават към сканиране на чекове с телефоните си и депозиране на средства по електронен път, което не изисква фиш за депозит.