Съотношение на събиране

Коефициентът на събиране е средният период от време, в който търговските сметки на организацията са непогасени. Формулата за съотношението на събиране е да се разделят общите вземания на средните дневни продажби. Дългият период, през който вземанията са непогасени, представлява повишен кредитен риск за продавача, а също така изисква по-голяма инвестиция в оборотни средства за финансиране на основния запас, който е продаден. Въпреки това, бизнес може умишлено да позволи дълъг период на събиране, за да обслужва клиенти с по-висок кредитен риск, на които конкурентите му не желаят да продават.

Съотношението на събиране е известно и като среден период на събиране.