Твърд ангажимент

Твърдият ангажимент е обещание да се предприемат определени действия в рамките на определен период от време. Концепцията най-често се прилага за предлагане на ценни книжа, при което поемателят се ангажира да купи всички непродадени ценни книжа. По този начин застрахователят ще закупи останалата част от емисията, която не може да бъде предоставена на инвеститорите. Този ангажимент прехвърля риска от непродажба на ценни книжа от издателя на поемателя. Терминът може да се отнася и за гаранция от кредитираща институция за издаване на заем на кредитополучател в рамките на определен период от време, ако кредитът е поискан от кредитополучателя.