Поверителна информация за клиента

Поверителна информация за клиента е всяка информация за клиента, която не е достъпна за обществеността. Поверителната информация може да включва технологии, търговски тайни, информация, свързана с бизнес операции и стратегии, както и информация, свързана с клиенти, ценообразуване и маркетинг. Друг начин за дефиниране на поверителна информация е всичко, което би могло да навреди на клиента, ако тя бъде разкрита.

Кодексът за професионално поведение на AICPA очертава редица сценарии, включващи поверителна информация за клиента, като посочва как счетоводителят трябва да се отнася към тази информация.