Тест за съответствие

Тестът за съответствие е одит, който определя дали организацията следва собствените си политики и процедури в определена област. Одиторът се включва в тестове за съответствие, за да се увери, че доказателствата, които се преглеждат като част от одита, са валидни. Ако тестът за съответствие покаже, че политиките и процедурите функционират правилно, одиторът може да намали количеството на аналитичните процедури за преглед и валидиране, които иначе биха били използвани. Дейностите, които обикновено се използват при тест за съответствие, са:

  • Питане на служителите за техните задължения

  • Наблюдение на служителите при изпълнение на техните задължения

  • Преглед на документацията, за да се види дали са спазени процедурите