Риск от вземане на проби

Рискът от вземането на проби е възможността елементите, избрани в извадка, да не са наистина представителни за тестваната популация. Това е основен въпрос, тъй като одиторът няма време да изследва цяла съвкупност и затова трябва да разчита на извадка. Една грешка, която може да възникне от извадковия риск, е, че одиторът погрешно заключава, че има по-малко проблеми с популацията от очакваното, което може да доведе до неправилно одиторско мнение. Или одиторът погрешно заключава, че има повече проблеми от очакваното, и по този начин разширява размера на извадката, за да види дали това наистина е така, което не е добро използване на времето му.