Машинен час

Машинен час е измерване, използвано за прилагане на фабрични режийни разходи към произведените стоки. Той е най-приложим в машинно интензивни среди, където времето, прекарано в обработка от машина, е най-голямата дейност, на която могат да се основават разпределенията на режийните. Когато има малко машини в производството, по-често работните часове са основата, върху която фабричните режийни разходи се разпределят за произведените стоки.

Например, джаджа отнема един час машинно време. През месеца машините са били използвани общо 1000 часа. През този период компанията е направила 20 000 щатски долара фабрични разходи. Въз основа на тази информация размерът на режийните разходи, които трябва да бъдат разпределени към приспособлението, е:

(1 час използван / 1000 общо машинни часа) x 20 000 $ = 20 $ Разпределени режийни разходи