Компромис с възвръщаемост на риска

Компромисът за възвръщаемост на риска е концепцията, че нивото на възвръщаемост, което се печели от инвестиция, трябва да се увеличава с нарастването на нивото на риска. И обратно, това означава, че инвеститорите ще имат по-малка вероятност да платят висока цена за инвестиции с ниско ниво на риск, като например висококачествени корпоративни или държавни облигации. Различните инвеститори ще имат различни толеранси към нивото на риск, който са готови да приемат, така че някои лесно ще инвестират в инвестиции с ниска възвръщаемост, тъй като съществува малък риск от загуба на инвестицията. Други имат по-висока толерантност към риска и така ще купуват по-рискови инвестиции в търсене на по-висока възвръщаемост, въпреки риска да загубят инвестициите си. Някои инвеститори разработват портфолио от нискорискови инвестиции с ниска възвръщаемост и по-високорискови инвестиции с по-висока възвръщаемост с надеждата да постигнат по-балансиран компромис между възвръщаемост и риск.