Случайно вземане на проби

Случайно вземане на проби е метод за вземане на проби, при който одиторът не възнамерява да използва систематичен подход за избор на извадка. Въпреки че има нестатистически характер, намерението е да се сближи случаен подбор, като се избират предмети без никакво съзнателно пристрастие, което одиторът възнамерява да представи за населението. Може да е трудно пристрастието да не влезе в този тип избор, тъй като одиторът може да се изкуши да избере елементи, които са по-удобни за достъп. Следователно, резултатите от случайното вземане на проби трябва да се разглеждат с известна степен на скептицизъм. Този подход не трябва да се счита за надежден заместител на произволно вземане на проби.