Сметка за продажби

Сметката за продажби съдържа записа на всички транзакции за продажба. Това включва както парични, така и кредитни продажби. След това общата сметка се сдвоява със сметката за възвръщаемост на продажбите и квоти, за да се извлече цифрата на нетните продажби, посочена в отчета за приходите и разходите.

Концепцията за сметка за продажба може да се отнася и за настоящ клиент. След като продажбите са направени на клиент, това е известно като сметка за продажби.