Тесно гърло

Тесното място е операция, която вече работи с максималния си капацитет и поради това не може да приеме никаква допълнителна работа извън сегашното си производствено ниво. Тесното място е ключовият въпрос, който пречи на способността на предприятието да увеличи продажбите и печалбите си. Ефектите от препятствието могат да бъдат намалени чрез увеличаване на капацитета, възлагане на работа на външни изпълнители, преконфигуриране на продукти и увеличаване на ефективността на пречките.

Подобни условия

Тесното място също е известно като ограничение.