Помощ за покупка

Квотата за покупка е намаление на цената в списъка, предлагана от производител или дистрибутор, в замяна на поръчка на минимално количество. Тази помощ може да бъде предоставена и на клиент в замяна на задържането от купувача на повредени или неправилни стоки. Квотите за покупка са по-често срещани, когато клиентите имат официални функции за покупка; след това закупуващият персонал може да договаря с доставчици квоти за покупка.