Постоянно ограничени нетни активи

Постоянно ограничените нетни активи са активи, държани от организация с нестопанска цел, за която дарителите са наложили ограничения за използване, които не изтичат. Постоянните ограничения се срещат най-често, когато донорите внасят големи суми за организации с нестопанска цел и затова са по-склонни да контролират как се използват средствата.