Retainage

Retainage е част от общата цена на договора, която се задържа до приключване на проекта. Това удържане има за цел да гарантира, че качеството на работата на изпълнителя е адекватно. Ако последната проверка установи проблеми с работата на изпълнителя, задържането ще продължи да се държи от клиента, докато целевите проблеми не бъдат отстранени. Тъй като размерът на задържане (обикновено 10%) може да включва цялата печалба на изпълнител, се счита за мощен стимул да се гарантира, че даден проект е завършен в съответствие с желанията на клиента. Размерът на дребно не трябва да бъде толкова голям, че изпълнителят да бъде принуден да финансира проект.

По-вероятно е да се наложи повторно задържане от клиент на нов изпълнител, тъй като има повече несигурност относно работата на изпълнителя. По-рядко се налага налагане на дребно, когато клиентът трябва да завърши проект в необичайно кратък период от време. Отказът от клауза за дребно в договора се счита за основен стимул за привличане на изпълнител да работи за клиент.