Дейности на ниво съоръжение

Дейностите на ниво съоръжение са тези действия, предприети за поддържане на общите операции на бизнеса. Тези действия не могат да бъдат проследени до отделни продукти, производствени клетки или продуктови линии.