Атестирайте клиента

Клиент за атестиране е всяко физическо или юридическо лице, за което се извършва ангажимент за атестиране. Одиторът трябва внимателно да проучи връзката с всеки атестиран клиент, преди да приеме ангажимент за атестиране, за да гарантира, че той или тя има приемливо ниво на независимост от клиента.