Междинен одит

Междинният одит включва предварителна одиторска работа, която се извършва преди фискалната година на клиента. Междинните одиторски задачи се извършват, за да се компресира периодът, необходим за завършване на окончателния одит. Това е от полза за клиента, който може да издаде одитираните си финансови отчети по-рано. Междинният одит също така помага на одиторите, които сега разполагат с повече време по време на пиковия си одитен сезон да се включат в дейности за повече клиенти.

Междинният одит може да се отнася и за пълен одит, който се провежда за междинен период, например за тримесечие или половин година. Това е сравнително необичайно събитие, тъй като публично държаните компании трябва само да извършват преглед на тримесечни интервали, а не пълен одит.