Разходи за офис оборудване

Разходите за офис оборудване са разходите, направени за поддържане и експлоатация на офис оборудване. Тези разходи се начисляват върху разходите, както са направени. Разходите за офис оборудване обикновено се класифицират в рамките на продажбата, общото и административното групиране на разходите в отчета за доходите.