Календаризация

Календаризацията включва разпределяне на признаването на транзакция за повече от един отчетен период. Например, една компания плаща предварително една година застраховка на имуществото, струвайки 60 000 долара. Фирмата избира да календаризира транзакцията, като първоначално записва плащането като предплатен разход и след това разпределя признаването на разходите за плащането през цялата година, в размер на 5000 $ на месец.

Ако потреблението на даден разход е неравномерно с течение на времето, тогава свързаната с него календаризация може да бъде начислена на разходи в различни суми на месец, за да съответства на нивото на потребление, като половината от общата сума през първия месец и една четвърт във всеки от следващите два месеца.

Календаризацията обикновено се използва при формулирането на бюджет, където приходите и разходите са разпределени в целия диапазон от периоди, използвани в рамките на бюджета. Напълно възможно е реалните приходи и разходи да се различават от месечните разпределения, но очакванията са, че действителният опит на фирмата през целия период на бюджета ще съответства приблизително на бюджета.