Разходи за разпространение

Разходите за дистрибуция включват тези разходи, свързани с превоза на стоки. Разходите за дистрибуция могат да включват следното:

  • Движението на стоки към прекупвачи и клиенти

  • Транспортни такси и пътни такси

  • Разходи за складиране

  • Разходи за поддържане на автопарк от транспортни средства

Разходите за дистрибуция на даден бизнес могат да бъдат значителни, когато изпратените единици имат голям кубичен обем, стоките са нетрайни или когато клиентите се намират в отдалечени райони.