Отчитане на отстъпки при продажби

Отстъпката при продажба е намаление на цената на продукт или услуга, която се предлага от продавача, в замяна на предсрочно плащане от купувача. Отстъпка при продажба може да бъде предложена, когато продавачът няма пари или ако иска да намали записания размер на вземанията си по други причини.

Пример за отстъпка при продажба е купувачът да вземе отстъпка от 1% в замяна на плащане в рамките на 10 дни от датата на фактурата, а не обичайните 30 дни (отбелязано също във фактура като условия "1% 10 / нето 30" ). Друга често срещана отстъпка при продажба е условията "2% 10 / Net 30", което позволява отстъпка от 2% за плащане в рамките на 10 дни от датата на фактурата или плащане за 30 дни.

Ако клиентът се възползва от тези условия и плати по-малко от пълната сума на фактура, продавачът записва отстъпката като дебит по сметката за отстъпки от продажби и кредит по сметката за вземания. Сметката за отстъпки от продажби се появява в отчета за приходите и е сметка за приходите, което означава, че компенсира брутните продажби, което води до по-малка цифра на нетните продажби. Представянето на отстъпка от продажби в отчета за приходите и разходите е: