Определяне на практически капацитет

Практическият капацитет е най-високото реалистично количество продукция, което една фабрика може да поддържа в дългосрочен план. Това е максималният теоретичен размер на продукцията, минус престоя, необходим за текуща поддръжка на оборудването, времето за настройка на машината, планираното време за почивка на служителите и т.н. Количеството практически капацитет трябва да бъде включено в бюджета на организацията, така че производството да не се планира на толкова високо ниво, че да не може да се поддържа за продължителен период от време.