Отрицателен паричен поток

Отрицателният паричен поток описва ситуация, при която дадена фирма харчи повече пари, отколкото приема. Това е сравнително често срещана ситуация през първите няколко месеца или години от бизнеса, когато все още увеличава производството и търси клиенти. Това може да бъде причинено и от прекалено ниски продуктови маржове, прекомерно високи режийни разходи, лошо управление на кредити или загуби от измами. През този период отрицателният паричен поток се подкрепя от дългово или дялово финансиране. Ако даден бизнес изпитва отрицателен паричен поток в дългосрочен план, той вероятно ще се провали или ще бъде разпродаден, освен ако инвеститорите не са готови да вложат повече пари в него. Това условие възниква, когато бизнес планът на фирмата е опорочен, лошо управляван или измамата източва пари.