Временно ограничени нетни активи

Временно ограничените нетни активи са активите на организация с нестопанска цел, които имат специално ограничение, наложено от дарителя. Ограничението или изисква активите да се използват по определен начин, или ограничението ще бъде премахнато след изтичането на определен период от време.