Проект на зрението

Проверка на визията е менителница, която се дължи и се заплаща при поискване. Няма забавяне на плащането. Този инструмент се използва, когато износител иска да запази правото на собственост върху изпратените стоки до изплащане, обикновено защото вносителят се счита за кредитен риск. За да бъде платено, трябва да бъде представен проектовиден документ, заедно с акредитив и товарителница.