Нормална активност

Нормалната активност е средното ниво на производствен обем за продължителен период от време, което включва краткосрочни колебания. Това ниво на дейност се използва като основа за изчисляване на стандартната фабрична норма, която след това се прилага към произведените единици. Може да бъде трудно да се достигне нормално ниво на активност в ситуации, когато нивото на търсене на клиентите варира по непредсказуем начин.