Определение на брутните заплати

Брутните заплати са общата сума, изплатена на служител преди премахването на удръжките. Тази цифра се счита за "най-високата линия" на доходите на служител. Той включва почасови заплати, заплати, бакшиши, комисионни, заплащане на парче, извънреден труд и бонуси. По-голямата част от брутните заплати обикновено са или заплати, или заплати.

Като пример за брутна заплата, г-н Арнолд работи 45 часа при почасова ставка на заплащане от 20 долара. Брутната му заплата е $ 950 (изчислена като 40 редовни часа x 20 $ / час, плюс 5 часа x 30 $ / час).

След като бъдат взети удръжки от брутната работна заплата, оставащата сума, която се изплаща на лицето, се нарича нетна заплата. Примери за удръжки от брутна заплата са:

  • Данък за социално осигуряване

  • Данък Medicare

  • Гарнитури

  • Здравна осигуровка

  • Зъболекарска застраховка

  • Животозастраховането

  • Пенсионни вноски

  • Благотворителни вноски