Дублирано плащане

Дублирано плащане е допълнително плащане към доставчик, което вече е платено. Дублиращите се плащания са причинени от недостатъци в процесите на задължения на предприятието, които не откриват наличието на предишни плащания. Например софтуерът за задължения трябва автоматично да открива номера на фактура на доставчика, за който вече е извършено плащане. Най-честият случай, при който се извършват дублирани плащания, е когато фактура на доставчик не съдържа идентификационен номер на фактура (както често се случва при периодични фактури).

Някои одиторски фирми се специализират в откриването на дублиращи се плащания за своите клиенти.