Оперативен риск

Оперативният риск е нивото на несигурност, свързано с основните операции на бизнеса. Има редица възможни причини за операционен риск, включително следното:

  • Променливостта на търсенето на продукти
  • Променливостта на цените на доставките
  • Рискът от остаряване на продукта
  • Рискът от остаряване на оборудването
  • Рискът, свързан с промени в управленския екип
  • Рискът от неуспешни вътрешни процеси
  • Рискът от некомпетентен персонал
  • Рискът от измама на служителите

Оперативният риск не включва никакви рискове, свързани с финансирането на бизнес.